privacy vervolg

zorg voor jezelf over studio Ki over shiatsu Clean Language contact

JOUW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.
Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in dit dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld je huisarts. Ik doe mijn uiterste best om je privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik:
1. zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
2. ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Daarnaast heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit je dossier kunnen eventueel ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt uiteraard alleen met jouw expliciete toestemming.
- Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn eventuele afwezigheid.
- Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor mijn financiƫle administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om je toestemming vragen.
De gegevens in het cliƫntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die je ontvangt staan onderstaande gegevens.
Deze gegevens worden door de zorgverzekeraar gevraagd, zodat je deze nota bij jouw zorgverzekeraar kunt declareren.

1. naam, adres en woonplaats.
2. geboortedatum.
3. datum van de behandeling.
4. een korte omschrijving van de behandeling, zoals bvb. 'Shiatsu behandeling'.
5. de kosten van het consult.
6. zorgverzekeraar en polisnummer